Zapytania ofertowe

20.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CC/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje - wysoko w górę!” nr RPSL.07.04.02-24-09CC/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę :

przeprowadzenia szkolenia z zakresu Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP)
wraz z egzaminem państwowym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 80 osób

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 
/gallery/Zapytanie_szkolenie BSP_742_CARGO.pdf 

FORMULARZ OFERTOWY: 
 /gallery/Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie BSP_742_CARGO.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1090198

 


08.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CC/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje - wysoko w górę!” nr RPSL.07.04.02-24-09CC/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę :

  1. usługę doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (Doradca zawodowy),
  2. usługę poradnictwa psychologicznego (Psycholog).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 
/gallery/Zapytanie_doradca zawodowy i psycholog_742_CARGO.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: 
/gallery/Formularz ofertowy_doradca zawodowy i psycholog_742_CARGO.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087400

 


21.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CC/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje - wysoko w górę!” nr RPSL.07.04.02-24-09CC/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę :

  1. przeprowadzenia szkolenia z zakresu „IRATA” (Industrial Rope Access Trade Association) wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 80 osób,
  2. przeprowadzenia szkolenia z zakresu „SPRAT” (Society of Profesional Rope Access Technicians) wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 80 osób.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 
/gallery/Zapytanie_szkolenie IRATA I SPRAT_742_CARGO.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: 
/gallery/Formularz ofertowy_szkolenie IRATA I SPRAT_742_CARGO.docx

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1077134