Szkolenia

Każdy uczestnik projektu bierze udział w trzech modułach szkoleniowych tj.:

  1. Operator bezzałogowego statku powietrznego (BSP),
  2. IRATA (Industrial Rope Access Trade Association),
  3. SPRAT (Society of Profesional Rope Access Technicians)

 

Planowany czas trwania szkolenia, na które składają się trzy moduły to:

  1. Operator BSP – 22 godz.
  2. IRATA – 32 godz.
  3. SPRAT – 32 godz.