Do pobrania

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kwalifikacje - wysoko w górę!” z 07.12.2017 r. (NIEAKTUALNY):/gallery/REGULAMIMN UCZESTNICTWA- Kwalifikacje wysoko w górę.pdf

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kwalifikacje - wysoko w górę!” z 18.07.2018 r.: /gallery/ANEKS1 do REGULAMINU UCZESTNICTWA- Kwalifikacje wysoko w górę.pdf

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kwalifikacje - wysoko w górę!” z 18.09.2018 r.: /gallery/ANEKS2 do REGULAMIN UCZESTNICTWA- Kwalifikacje wysoko w górę.pdf

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kwalifikacje - wysoko w górę!” - wersja jednolita z 18.09.2018 (OBOWIĄZUJĄCA): /gallery/REGULAMIN UCZESTNICTWA (ver jednolita 18.09.2018)- Kwalifikacje wysoko w górę.pdf


DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:

  1. Formularz Zgłoszeniowy: /gallery/FORMULARZ - Kwalifikacje wysoko w górę.pdf
  2. Zaświadczenie pracodawcy (dla osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem): /gallery/ZASW PRACODAWCY (zatrudnieni) - Kwalifikacje wysoko w górę.pdf
  3. Zaświadczenie pracodawcy (dla osób, które były zatrudnione na czas określony i utraciły zatrudnienie przed przystąpieniem do projektu): /gallery/ZASW PRACODAWCY (zwolnieni) - Kwalifikacje wysoko w górę.pdf