Aktualności


20.02.2018 r.

Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) wraz z egzaminem państwowym potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 80 osób w ramach projektu pt. „Kwalifikacje - wysoko w górę!” nr RPSL.07.04.02-24-09CC/16.
Szczegóły tutaj: http://kwalifikacjewysokowgore.cargo.edu.pl/zapytania-ofertowe

 


08.02.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (Doradca zawodowy) oraz usługę poradnictwa psychologicznego (Psycholog) w ramach projektu pt. „Kwalifikacje - wysoko w górę!” nr RPSL.07.04.02-24-09CC/16.
Szczegóły tutaj: http://kwalifikacjewysokowgore.cargo.edu.pl/zapytania-ofertowe


21.12.2017 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia IRATA oraz SPRAT  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Kwalifikacje - wysoko w górę!” nr RPSL.07.04.02-24-09CC/16.
Szczegóły tutaj: http://kwalifikacjewysokowgore.cargo.edu.pl/zapytania-ofertowe


Rozpoczynamy realizację Projektu: „Kwalifikacje - wysoko w górę!” nr RPSL.07.04.02-24-09CC/16

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 listopada 2017 r. do 30 września 2018 r.