Zapytania ofertowe

01.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU nr 01/RR/RPSL.07.04.02-24-08F0/17

W związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje - wysoko w górę! - edycja II” nr RPSL.07.04.02-24-08F0/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę wynajmu sal na potrzeby organizacji doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 
/gallery/rr-nr-1_sale-na-indywidualne-spotkania.pdf

FORMULARZ OFERTOWY: 
/gallery/rr-nr-1_formularz-ofertowy.docx